Contact Us

m1.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. OVERSEAS MARKET DEP.

Add.: No 5-7, Pingshan Industrial Park, Huashan Town Huadu District, Guangzhou, China

Email: info@jingyikt.com

Tel: +86-20-8678631 Fax: +86-20-86789036


m2.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Beijing Office

Add.: No.502  18th floor, Xiba Henanli, Chaoyang District, Beijing

Tel./Fax: +86-10-84545574   +86-13826236723


m3.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Shanghai Office

Add.: Room 302-303, No 60 Jiangnanyi Village, Damuqiao, Xuhui District, Shanghai

Tel./Fax: 021-64172692 13826236726


m4.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Chongqing Office

Add.: No. 1-2, A4 building, Longxi Jinglongyuan Community, Yubei District, Chongqing

Tel./Fax: +86-23-67914603 13826236722


1556012273538105.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Wuhan Office

Add.: Room. 102, 1 unit, Heng Fu Yuan, Hanyang District, Wuhan

Tel./Fax: +86-27-84672536 13922758938 

en_map.png

Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. OVERSEAS MARKET DEP.

Add.: No. 1111,Baiyun Dadao South, Guangzhou, P.R.China

Marketing Dept. Tel: +86-20-86194219 86194066

After-sales Dept. Tel. +86-20-86184321  Fax:+86-020-86195992


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Beijing Office

Add.: No. 502, 18F, Nanli, Xikanhe, Chaoyang Dist. Beijing, P.R.China

Tel./Fax: +86-10-84545574   +86-13826236723


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Shanghai Office

Add.: Rm. 302, No. 52, 440 Long, Xiaomuqiao Rd., Xuhui Dist., Shanghai, P.R.China

Tel./Fax: +86-21-64436118


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Chongqing Office

Add.: No. 1-2, Bldg. A4, Jinlongyuan Xiaoqu, Longxi, Yubei Dist., Chongqing, P.R.China

Tel./Fax: +86-23-67914603 13826236722


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Wuhan Office

Add.: Rm. 102, Unit 1, Heng Fu Yuan, Hanyang Dist., Wuhan, P.R.China

Tel./Fax: +86-27-84672536 13922758938 

m1.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. OVERSEAS MARKET DEP.

Add.: No 5-7, Pingshan Industrial Park, Huashan Town Huadu District, Guangzhou, China

Email: info@jingyikt.com

Tel: +86-20-8678631 Fax: +86-20-86789036


m2.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Beijing Office

Add.: No.502  18th floor, Xiba Henanli, Chaoyang District, Beijing

Tel./Fax: +86-10-84545574   +86-13826236723


m3.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Shanghai Office

Add.: Room 302-303, No 60 Jiangnanyi Village, Damuqiao, Xuhui District, Shanghai

Tel./Fax: 021-64172692 13826236726


m4.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Chongqing Office

Add.: No. 1-2, A4 building, Longxi Jinglongyuan Community, Yubei District, Chongqing

Tel./Fax: +86-23-67914603 13826236722


1556012273538105.pngGuangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Wuhan Office

Add.: Room. 102, 1 unit, Heng Fu Yuan, Hanyang District, Wuhan

Tel./Fax: +86-27-84672536 13922758938 

en_map.png

Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. OVERSEAS MARKET DEP.

Add.: No. 1111,Baiyun Dadao South, Guangzhou, P.R.China

Marketing Dept. Tel: +86-20-86194219 86194066

After-sales Dept. Tel. +86-20-86184321  Fax:+86-020-86195992


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Beijing Office

Add.: No. 502, 18F, Nanli, Xikanhe, Chaoyang Dist. Beijing, P.R.China

Tel./Fax: +86-10-84545574   +86-13826236723


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Shanghai Office

Add.: Rm. 302, No. 52, 440 Long, Xiaomuqiao Rd., Xuhui Dist., Shanghai, P.R.China

Tel./Fax: +86-21-64436118


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Chongqing Office

Add.: No. 1-2, Bldg. A4, Jinlongyuan Xiaoqu, Longxi, Yubei Dist., Chongqing, P.R.China

Tel./Fax: +86-23-67914603 13826236722


Guangzhou Jingyi Automobile Air Conditioner Co., Ltd. Wuhan Office

Add.: Rm. 102, Unit 1, Heng Fu Yuan, Hanyang Dist., Wuhan, P.R.China

Tel./Fax: +86-27-84672536 13922758938